WASH & Learn

Project: Oeganda, Tanzania, 2016 — 2023

De faciliteiten voor meisjes op het gebied van water, toiletten en hygiëne verbeteren op scholen en in de omringende gemeenschappen door toiletten en wasgelegenheden aan te leggen en bewustzijn te creëren.

Tanzania

Over het WASH & Learn project

In ons WASH & Learn-programma voorzien we meisjes, vrouwen, scholen en gemeenschappen van kennis en vaardigheden om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over hun leven en hun welzijn te verbeteren.

Want ondanks het belang van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) op scholen, zijn de WASH-diensten - als ze er zijn - vaak niet afgestemd op de behoeften van de mensen die er gebruik van maken, of worden ze slecht onderhouden. Dit vormt een risico voor vrouwen en meisjes - die er misschien geen gebruik van maken omdat een veilige omgeving ontbreekt.

Feit:

Wereldwijd heeft bijna een op de vijf scholen geen toegang tot schoon water

Bijna een kwart van de scholen beschikt niet over een fatsoenlijk toilet

Meer dan een derde van de scholen heeft geen zeep om de handen te wassen

Kansime Agnes van Karugaya basisschool (Oeganda) mist soms school omdat er geen waterpunt vlakbij haar in de buurt is om water te halen

Doelstellingen van het project

Het programma is vooral gericht op activiteiten rondom water, sanitatie en hygiëne, maar ook voorlichting en educatie zijn belangrijke doelstellingen van het programma.

Door meisjes op school en thuis toegang te geven tot WASH-faciliteiten, wordt de gezondheidssituatie van de gemeenschap structureel verbeterd. Specifieke aandacht voor scholen heeft aantoonbare voordelen; kinderen - de 'early adopters' - leren gemakkelijker dan volwassenen en passen hun gedrag sneller aan. 

Als kinderen eenmaal bepaalde hygiënische gewoonten hebben aangenomen, zoals handen wassen of een schone latrine gebruiken, zetten zij dit gedrag gemakkelijk voort als zij volwassen zijn. 

Daarom is er WASH & Learn! Het project neemt scholen als een centraal punt in de gemeenschap, en werkt ook op gezinsniveau aan WASH-voorzieningen en gedragsverandering om hygiëne n zijn geheel te bevorderen.

Aanpak van het programma

Wij hanteren een innovatieve aanpak om duurzame water- en sanitaire voorzieningen op scholen en in gemeenschappen tot stand te brengen. Zo wordt de schoolleiding bijvoorbeeld opgeleid om risico's met betrekking tot de infrastructuur vóór en na de bouw te signaleren. En de scholen worden ondersteund om sterke financiële plannen te maken. Een voorbeeld hiervan zijn activiteiten die inkomsten genereren, zoals het verbouwen en verkopen van landbouwproducten om het schoolbudget te verhogen.

Door meisjes en jongens te laten zien hoe zij herbruikbare menstruatieverbanden kunnen maken, wordt de discussie over menstruatiehygiëne in alle openheid gevoerd, wat leidt tot minder stigmatisering en een betere menstruatiehygiëne. Om de menstruatiegezondheid te verbeteren, hebben vrouwen en meisjes toegang nodig tot informatie, passende diensten en betaalbare producten.

Wij pleiten bij de overheid en andere belanghebbenden voor duurzame verbetering van WASH-diensten voor iedereen op scholen en in gemeenschappen. Voor vrouwen bevorderen we ook mogelijkheden op het gebied van lokale ondernemingen, bedrijven en werkgelegenheid in de WASH-sector.

Budget: €1,045,000, Simavi budget: €223,000, Duur: 3 jaar, Locatie: Tanzania and Oeganda

Partners

We werken met een uiteenlopende reeks enthousiaste partners, die allemaal hun eigen deskundigheid en kennis inbrengen. De achtergrond van de partners is verwant aan WASH en empowerment van vrouwen. Waar nodig wordt in het kader van het programma een beroep gedaan op plaatselijke deskundigen, om extra vaardigheden en kennis in het consortium in te brengen.

Het verhaal van Mandiga

In Tanzania is WASH and Learn een samenwerkingsverband aangegaan met Mohammed Hammie, een journalist op het gebied van mensenrechten, water en sanitaire voorzieningen en verhalenverteller voor sociale verandering. De samenwerking werd geïnspireerd door zijn boek 'Maji Mandiga', dat een verhaal vertelt over een vrouw, Mandiga Lijama genaamd, die vecht voor betrouwbare toegang tot water in haar dorp.

Behalve over de toegang tot water, gaat het boek ook in op geweld tegen partners, de verantwoordelijkheid van leiders om transparant te zijn en verantwoording af te leggen, en het belang van het overwinnen van schaamte en angst om zich uit te spreken. Simavi werkte samen met Mohammed aan de vertaling van het boek naar een stripboek, dat nu officieel deel uitmaakt van het schoolcurriculum in Tanzania.

Na de publicatie van het boek werden er offline evenementen georganiseerd in Tanzania waar lokale helden, vrouwen die zich inzetten voor WASH, werden geïdentificeerd en in de schijnwerpers gezet om hun verhaal te delen met hun gemeenschap en de wereld. Het verhaal van Mandiga diende als startpunt voor discussies over hoe je succesvol je doelen kunt bereiken.

Downloads van beide publicaties zijn gratis beschikbaar gesteld door Mohammed Hammie. Vrijwillige donaties worden zeer op prijs gesteld. Alle opbrengsten worden geïnvesteerd in de programma's van Simavi.


Supporter van het programma

WASH & Learn en Wandelen voor Water

Wandelen voor Water zet zich in voor waterprojecten wereldwijd, waaronder het WASH & Learnproject. Wandelen voor Water is een leuk, leerzaam en actief lesprogramma voor groep 3 tot en met 8, waarbij leerlingen in de klas en thuis aan de slag gaan met het thema water. Van drinkwater in Nederland tot correct handen wassen en van klimaatverandering tot zelf leren besparen: alles komt voorbij. Het lesprogramma eindigt met een sponsorloop, waarbij leerlingen geld inzamelen voor water voor kinderen wereldwijd.

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Paula Lopera
Paula Lopera
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer