WASH SDG

Project: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia, 2017 — 2024

Het WASH SDG-project had als doel om de toegang tot en het gebruik van veilig drinkwater duurzaam te verbeteren voor ten minste 450,000 mensen, sanitaire voorzieningen te verbeteren voor ten minste 2 miljoen mensen en het hygiënegedrag van 1,6 miljoen mensen te verbeteren.  

Over het WASH SDG project

WASH SDG staat voor Water, Sanitation & Hygiene (WASH) Sustainable Development Goals (SDG). Het programma komt tegemoet aan de toezegging van de Nederlandse regering om bij te dragen aan duurzaam ontwikkelingsdoel SDG 6: het bereiken van een verbeterde WASH-situatie voor iedereen in 2030. 

Wij zijn er trots op dat wij de leiding hadden over dit belangrijke project en dat er in het eindrapport is geconcludeerd dat het WASH SDG project succesvol is geweest in het bereiken van alle doelen. 

WASH SDG: een korte introductie van het project en een overzicht van de behaalde resultaten

Versterken van het WASH systeem

Het WASH SDG project strekte zich uit over 73 verschillende districten in 7 verschillende landen. In al die districten hebben we ons, samen met onze internationale en nationale partners, gericht op het verbeteren van het algehele WASH systeem. Een systeem waar overheid, bedrijven en burgers allen een rol spelen en elkaar in balans houden zodat het recht op water en sanitaire voorzieningen wordt verwezenlijkt en in stand blijft.

De uitgangssituatie

Toen we in 2017 in de 73 districten waarin het WASH SDG project werkte begonnen, was dit de situatie:

De cijfers

85 procent had geen toegang tot veilig water

86 procent had geen voorziening om handen te wassen

47 procent had geen toegang tot een veilig toilet

Resultaten

In de periode tot 2024 is er flinke vooruitgang geboekt:

De doelstelling om ‘de toegang tot en het gebruik van veilig drinkwater duurzaam te verbeteren voor ten minste 450,000 mensen, sanitaire voorzieningen te verbeteren voor ten minste 2 miljoen mensen en het hygiënegedrag van 1,6 miljoen mensen te verbeteren’ is ruimschoots behaald.

Oog voor duurzaamheid en inclusiviteit

Cijfers alleen geven niet het volledige beeld. Het WASH SDG project had namelijk drie hoofddoelstellingen:

 1. Een grotere vraag naar betere WASH-voorzieningen creëren;
 2. Een betere kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van WASH-producten en -diensten creëren;
 3. Het WASH-bestuur versterken, waardoor overheden efficiënte en effectieve levering van inclusieve en duurzame WASH-diensten mogelijk maken.

Via deze drie hoofddoelstellingen hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de totstandkoming van een systeem waarin alle belanghebbenden hun rol en verantwoordelijkheid nemen. Door middel van coaching, versterkende activiteiten en pleitbezorging, en door het bevorderen van gedragsverandering en normen ten aanzien van WASH en gendergelijkheid, hebben wij bijgedragen aan een klimaat waarin het systeem kan slagen en voortbestaan, zonder fondsen uit het buitenland. 

  Consortium budget: €67,000,000, Simavi budget: €28,100,064, Duur: 7 jaar, Locaties: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia, Rol van Simavi: Consortium lead

  Partners

  Het programma consortium bestond uit de Nederlandse partners van de WASH Alliance International (WAI), SNV, en Plan International Nederland - onder leiding van Simavi. Daarnaast werkten we samen met veel verschillende partners in de de betreffende programmalanden.

  Wil je meer weten over systeemversterking in de WASH sector? Saskia helpt je graag verder!

  Saskia Geling
  Saskia Geling

  Ja, ik doneer voor haar recht op water

  En investeer daarmee in gezonde gemeenschappen.
  Van elke euro die we ontvangen, gaat 85% naar ons werk voor meisjes en vrouwen.