WASH SDG

Project: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia, 2017 — 2024

Het WASH SDG-project heeft als doel om voor eind 2023 de toegang tot en het gebruik van veilig drinkwater duurzaam te verbeteren voor ten minste 450,000 mensen, sanitaire voorzieningen te verbeteren voor ten minste 2 miljoen mensen en het hygiënegedrag van 1,6 miljoen mensen te verbeteren.  

Esther uit Oeganda

Over het WASH SDG project

WASH SDG staat voor Water, Sanitation & Hygiene (WASH) Sustainable Development Goals (SDG). Het programma komt tegemoet aan de toezegging van de Nederlandse regering om bij te dragen aan duurzaam ontwikkelingsdoel SDG 6: het bereiken van een verbeterde WASH-situatie voor iedereen in 2030. Wij zijn er trots op dat wij de leiding hebben over dit belangrijke programma. Het recht op water en sanitaire voorzieningen wordt erkend in elk van de landen van het WASH SDG-programma, maar de verwezenlijking van dat recht blijft uit. Het Consortium richt zich bewust op sub nationaal niveau (districtniveau), omdat we daar de meeste waarde kunnen toevoegen.

Een verbeterde WASH-situatie voor iedereen

Het WASH SDG project streeft naar een verbeterde WASH-situatie voor iedereen. Want:

Feit:

Meer dan 2 miljard mensen hebben geen toegang tot veilig water en leven 3,6 miljard mensen zonder veilige sanitaire voorzieningen. Dat is bijna de helft van de wereldbevolking

3 op de 5 mensen hebben thuis geen basisvoorzieningen om hun handen met water en zeep te wassen

3 miljard mensen ontbreekt het aan basishygiëne, zoals water en zeep in hun huis

Schooldirecteur Mukasa Flourish van Ajali-Anyena basisschool in Oeganda vertelt: 'na een training over financiën (cost recovery plan CRP), waren we in staat om geld te werven om onze latrine te legen. Daarnaast konden we ook leidingwater op de school aansluiten.'

Doelstellingen van WASH SDG

Het WASH SDG-project is verspreid over 73 subnationale locaties in zeven landen en bereikt daarmee meer dan 9,5 miljoen mensen. Het programma is momenteel georganiseerd in 14 sub-programma's, waarvan drie onder de directe leiding van Simavi.

Het WASH SDG-programma heeft drie hoofddoelstellingen:

 1. Een grotere vraag naar betere WASH-voorzieningen en -praktijken door betere maatregelen rondom of omtrent gedragsverandering;
 2. Een betere kwaliteit van de WASH-dienstverlening die leidt tot een grotere beschikbaarheid en betaalbaarheid van WASH-producten en -diensten, wat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige toegang tot WASH;
 3. Een versterkt WASH-bestuur en institutioneel kader in de sector, waardoor regeringen efficiënte en effectieve levering van inclusieve en duurzame WASH-diensten mogelijk maken, hetgeen bijdraagt tot duurzame en rechtvaardige toegang tot WASH.

Binnen deze doelstellingen richten wij ons specifiek op gendergelijkheid en sociale inclusie, evenals op kwetsbaarheid en weerbaarheid van het klimaat.

Ondanks de impact van de COVID-19-pandemie blijkt uit een tussentijdse evaluatie dat er tot nu toe (2021) goede vooruitgang is geboekt. Het duidelijke verband tussen WASH en COVID-19-preventie was bevorderlijk voor de vooruitgang op enkele belangrijke resultaatgebieden van het programma. Dit blijkt met name uit de sterke toename van het aantal mensen dat toegang heeft tot basishygiëne.

  Aanpak van het project

  Het is de gezamenlijke ambitie van het consortium om duurzame, veerkrachtige en inclusieve WASH-dienstverlening op de agenda te zetten van een breed scala aan belanghebbenden, waaronder overheidsinstellingen, WASH-dienstverleners, ontwikkelingsorganisaties, basisorganisaties en de particuliere sector.

  We werken aan de totstandkoming van een systeem waarin alle belanghebbenden hun rol en verantwoordelijkheid nemen. Door middel van coaching, versterkende activiteiten en pleitbezorging, en door het bevorderen van gedragsverandering en normen ten aanzien van WASH en gendergelijkheid, dragen wij bij aan een klimaat waarin het systeem kan slagen, voortbestaan en versnellen. Wij streven naar een WASH-dienstverleningssysteem dat uiteindelijk wordt gefinancierd met binnenlandse middelen.

  Door innovatieve plannings- en operationele praktijken te ondersteunen, willen we bovendien bijdragen aan klimaatbestendigheid van WASH-diensten en een waterveilig en gezond landschap. We werken aan het verbeteren van de WASH-situatie voor iedereen, zonder enige vorm van discriminatie. Dit omvat de moeilijk te bereiken groepen; de allerarmsten en degenen die in afgelegen gebieden of sloppenwijken wonen. We zullen er ook voor zorgen dat voorzieningen en diensten duurzaam, gendersensitief en sociaal inclusief zijn.

  Meer informatie over het programma en de activiteiten die worden uitgevoerd in de programmalanden vind je op de WASH Alliance website.

  Consortium budget: €59,000,000, Simavi budget: €26,172,000, Duur: 5 jaar, Locaties: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia, Rol van Simavi: Consortium lead

  Partners

  Het programma consortium bestaat uit de Nederlandse partners van de WASH Alliance International (WAI), SNV, en Plan International Nederland - onder leiding van Simavi. Daarnaast werken we samen met veel verschillenden partners in de de betreffende programma landen.

  Benieuwd wat we in 2022 hebben bereikt met het WASH SDG project? Bekijk de video.

  Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

  Paula Lopera
  Paula Lopera
  E-mail me
  Esther Oeganda

  Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

  Doneer