WASH First

Project: Ethiopië, Indonesië, Oeganda, Kenia, Mozambique en Rwanda, 2020 — 2021

Het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus door het bewustzijn over hygiëne te vergroten en te zorgen voor betere faciliteiten op het gebied van veilig water, toiletten en wasgelegenheden.

Het bedrijf van Nyakato Jessica in Oeganda werd getroffen door de gevolgen van de coronapandemie

Over het WASH First-project

WASH First is ontwikkeld als eerste verdedigingslinie tegen COVID-19 en om onze WASH SDG-inspanningen op te voeren. WASH First wil de verdere verspreiding van COVID-19 in gemarginaliseerde landen voorkomen door bewustmaking en betere toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH). Op die manier maken we de eerste verdedigingslinie toegankelijk voor de meest achtergestelden, vooral vrouwen en meisjes.

Feit:

Vrouwen besteden elke dag 3x zoveel uur aan onbetaalde huiselijk- en zorgwerk dan mannen, COVID-19 versterkt dit

Geschat wordt dat in 2021, nog eens 96 miljoen mensen in extreme armoede moeten leven door de gevolgen van de pandemie, waarvan het merendeel meisjes en vrouwen zijn

Wereldwijd hebben 2 op de 5 mensen geen handenwasgelegenheid met water en zeep

Doelstellingen van het programma

Het algemene doel van het WASH First-programma is de bevordering van gezondheidsgerelateerde hygiënepraktijken om verdere verspreiding van COVID-19 in risicolanden te voorkomen door middel van bewustmaking en verbeterde toegang tot WASH-diensten. We willen met het project bijna 5,5 miljoen mensen bereiken.

Impact op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het WASH First-project draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs):

  • Doel 6: Schoon water en sanitair - Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
WASH First Oeganda
Nyakato Jessica Ondernemer in Oeganda
'Corona is een 'killer disease'. Vroeger liep ik de grens over naar Congo om zaken te doen voor mijn bedrijf'

Aanpak van het programma

De aanpak van het WASH First-programma is gericht op bevolkingsgroepen die een groot risico lopen en die het meest gemarginaliseerd zijn. Met het project willen we het volgende behalen:

  • Meer begrip bij individuen, gemeenschappen, gezondheidswerkers, scholen en WASH-dienstverleners over maatregelen ter beperking van COVID-19-besmettingen.
  • Bevolkingsgroepen die risico lopen op COVID-19 hebben voldoende en constante toegang tot goederen en verbruiksgoederen, d.w.z. handwasfaciliteiten, ontsmettingsmateriaal, zeep, hygiënekits met inbegrip van producten voor menstruatiehygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  •  Bevolkingsgroepen die risico lopen op COVID-19 krijgen veilige toegang tot water en sanitaire voorzieningen door de aanleg van nieuwe en het herstel van niet-functionerende water- en sanitaire voorzieningen of door tijdelijke en/of mobiele voorzieningen.

Budget: €6,000,000, Simavi budget: €1,760,000, Duur: 15 maanden, Locatie: Ethiopië, Indonesië, Oeganda, Kenia, Mozambique en Rwanda

Wil je meer weten over onze projecten? Ons programma-team helpt je graag verder!

Paula Lopera
Paula Lopera
E-mail me
Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer