Simavi ontvangt 1,5 miljoen van de Nationale Postcode Loterij voor het Water Justice Fund

Artikel: 14.02.24, Amsterdam

‘Wij zijn ontzettend blij dat de Nationale Postcode Loterij net als wij gelooft in de innovatieve aanpak van het Water Justice Fund dat we vorig jaar samen met Women Win gelanceerd hebben tijdens de VN-Waterconferentie in New York’, zegt Veerle Ver Loren van Themaat, directeur fondsenwerving bij Simavi.  

Het Water Justice Fund (WJF) ondersteunt vrouwen en meisjes in Kenia, Bangladesh en Nepal om in actie te komen en oplossingen te realiseren die bijdragen aan het bereiken van het recht op water en sanitaire voorzieningen. Dit is urgent: de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van extreme weersomstandigheden vormen een steeds grotere bedreiging voor de toegang tot veilig drinkwater, met name bij toch al kwetsbare gemeenschappen in landen in Azië en Afrika. Zo’n 3,3 tot 3,6 miljard mensen leven in gebieden die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.

Strijd voor klimaatrechtvaardigheid

Ver Loren van Themaat: ‘Het is onze ambitie om in 2030 in 10 landen actief te zijn met het Water Justice Fund en ons doel dat het in 2030 zelfstandig kan opereren. Het unieke aan het Water Justice Fund is dat we niet alleen vrouwen ondersteunen bij hun initiatieven om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, maar ook in hun strijd voor klimaatrechtvaardigheid en toegang tot klimaatfinanciering.’

Vrouwengroep in Kajiado County, Kenya. Foto: Sacha de Boer

De aanleiding voor het oprichten van het Water Justice Fund was dat vooral vrouwen en meisjes dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering. Zij zijn degenen die de problemen en conflicten bij de waterpomp ervaren. Zij zijn ook degenen die zien hoe dingen verbeterd kunnen worden.

Klimaatadaptatie door vrouwen

Oplossingen voor klimaatadaptatie worden momenteel vooral aangedragen vanuit het westen, met weinig inbreng van de lokale gemeenschap en kennis over de rol van vrouwen. Ook bereikt klimaatfinanciering voor adaptatie deze vrouwen nauwelijks en ontbreekt het hen aan beslissingsbevoegdheid. ‘Maar deze vrouwen zijn de experts, dus daar willen we met het WJF verandering in brengen’, aldus Veerle Ver Loren van Themaat.

‘Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij wereldwijd in actie komen en kan het Water Justice Fund meer vrouwen en meisjes bereiken en haar impact vergroten.’ Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is 8 miljard euro aan mens en natuur geschonken. Simavi en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun.

Ja, ik doneer voor haar recht op water

En geef haar een betere toekomst.
Van elke euro die we ontvangen, gaat 85% naar ons werk voor meisjes en vrouwen.