Aanpak: hoe we werken

Wij stellen vrouwen centraal in ons werk, baseren ons op mensenrechten en bouwen aan een blijvende verandering. Bij al onze projecten zorgen we ervoor dat niemand wordt uitgesloten. Ook mannen en jongens zijn dus onderdeel van onze aanpak, maar de prioriteiten van vrouwen staan in het middelpunt van alles wat we doen.

Vrouwen en meisjes zijn experts op het gebied van hun lichamen en levens. Daarom richten onze projecten zich op hun prioriteiten en komen ze tegemoet aan hun behoeften. Mensenrechten zijn van toepassing op iedereen en vormen het fundament onder onze aanpak. Uiteindelijk willen we duurzame verbeteringen bereiken en dat betekent dat zowel gedrag als systemen aangepast moeten worden.

Door onze resultaten te meten, begrijpen we welke veranderingen nodig zijn en welke acties het meest effectief zijn. Ook gebruiken we bewijsmateriaal uit de literatuur en bestuderen we evaluaties van programma’s heel nauwkeurig als we nieuwe projecten opzetten.

Onze aanpak: de focus op vrouwen, mensenrechten en duurzaamheid

Hoe we bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties

SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn

Gezondheid is een basis mensenrecht en vormt de kern van ons werk om een gezond leven voor iedereen te bereiken. Het gaat niet alleen maar om een goede fysieke gezondheid, maar ook om het algemene welzijn van mensen.

SDG 5 – Gendergelijkheid

Gemeenschappen hebben er voordeel bij als vrouwen en meisjes gelijke toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg en werk. De gemeenschap heeft er ook profijt van als vrouwen leidinggevende posities hebben in de politiek en economie. Daarom leggen we de focus op vrouwen en verbeteren we hun rechten.

SDG 6 – Schoon water en sanitair

We combineren heel bewust water, sanitair en hygiëne in veel van onze projecten. Want toegang tot deze drie basisvoorzieningen is essentieel voor onze gezondheid, ons milieu en voor een bloeiende economie.

SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Bij alle Simavi projecten werken we samen met internationale partners. Net als de Verenigde Naties geloven we er namelijk in dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen alleen bereikt kunnen worden via krachtige en betekenisvolle samenwerkingsverbanden.

Nepal WASH SDG
Nepal

Werk samen met ons aan een basis voor meisjes en vrouwen.

Doneer