Oproep aan nieuwe coalitie: bezuinig niet op ontwikkelingssamenwerking

Artikel: 16.05.24, Den Haag

Op 16 mei presenteerde de nieuwe coalitie de hoofdlijnen voor het nieuwe regeerakkoord waarin grote bezuinigingen zijn aangekondigd op internationale ontwikkelingssamenwerking. Een enorme stap achteruit, ten koste van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Verlies Nederlandse solidariteit

Deze bezuinigingen zullen grote gevolgen hebben op mensen die wereldwijd in armoede of in nood leven. In een tijd die wordt gekenmerkt door oorlog, geopolitieke spanningen en ernstige bedreigingen voor onze veiligheid, bestaanszekerheid, klimaat, watervoorraad en de internationale rechtsorde zijn deze bezuinigingen onacceptabel. Juist in tijden van crisis moet solidariteit leidend zijn.

"Deze bezuinigingen hebben niet alleen drastische gevolgen voor de meest kwetsbare mensen wereldwijd. Ze zijn een blijk van een Nederland dat solidariteit wil opgeven en haar belangrijke en vooruitstrevende positie op het wereldtoneel op het spel zet, ten koste van iedereen, ook in Nederland", zegt Simavi-directeur Dieneke van der Wijk.

Simavidirecteur Dieneke van der Wijk
Dieneke van der Wijk Directeur Simavi
"Deze bezuinigingen zijn een blijk van een Nederland dat solidariteit wil opgeven."

Gezamenlijk belang om problemen aan te pakken

De uitdagingen waar we voor staan, houden zich niet aan landsgrenzen. Niet alleen laten we mensen in de steek die getroffen worden door extreme armoede, conflicten en de gevolgen van klimaatverandering, maar ook snijden we met deze bezuinigingen in ons eigen belang. Goede banden met landen in de nabijheid van Europa zijn cruciaal voor internationale veiligheid en stabiliteit. Nederland zal moeten laten zien dat we oog hebben voor de problemen van deze landen willen we een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. Dit vereist substantiële investeringen in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen, waaraan Nederland zich in VN-verband heeft gecommitteerd. Nederland verdient één derde van het nationale inkomen met internationale handel. Internationale samenwerking en een voorspelbaar en stabiel buitenlandbeleid zijn hiervoor cruciaal. Daarnaast kunnen we het ons eenvoudigweg niet permitteren om internationale afspraken op het gebied van klimaat te negeren of halfslachtig na te komen.

Dringende oproep aan de coalitie

Het nieuwe coalitieakkoord houdt er geen rekening mee dat ontwikkelingssamenwerking verrijkende effecten heeft die juist ook Nederland ten goede komen. Investeringen in duurzame ontwikkeling voor stabiliteit, vrede en veiligheid zijn belangrijk voor de Nederlandse handel en relaties. Daarom dringen wij er bij de nieuwe coalitie op aan om zich te houden aan internationale afspraken, en om hun verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaamheid en mensenrechten door af te zien van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Dit is cruciaal voor een duurzame, eerlijke en veilige toekomst in Nederland en daarbuiten. 

 

De nieuwe coalitie wil in 2025 al 350 miljoen op het budget bezuinigen, dit loopt op tot 550 miljoen in 2026 en 2,4 miljard per jaar vanaf 2027. Dit geld wordt normaal gesproken geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, economische groei, voedselzekerheid, water en sanitatie, klimaatrechtvaardigheid, institutionele versterking en noodhulp wereldwijd.

Esther Oeganda

Werk samen met ons aan recht op water voor vrouwen en meisjes

Doneer