Hardst getroffenen weer niet aan tafel tijdens het World Water Forum?

Artikel: 07.05.24, Amsterdam

Voor het 10e World Water Forum van 18 tot 25 mei komen tienduizenden deelnemers naar Bali. Maar wordt de stem van diegenen die het hardst getroffen worden door de watercrisis er wel gehoord, vraagt Sandra van Soelen van Simavi zich af.

Jackline en Sitat halen water in Kijado County, Kenia. Foto: Jeroen van Loon

Het World Water Forum is de grootste internationale bijeenkomst in de watersector, die elke drie jaar wordt gehouden. Volgens de organisatie brengt het "staatshoofden, hoofden van internationale organisaties, hoge regeringsfunctionarissen, experts, geleerden, ondernemers en economen van over de hele wereld samen om hun kennis, ervaringen en praktijken met betrekking tot een breed scala aan watergerelateerde onderwerpen te delen".

Systematisch achtergelaten

Pijnlijk genoeg worden de mensen die het meest getroffen worden door de aanhoudende watercrisis niet genoemd in deze lijst. Een indicatie dat degenen die systematisch worden achtergelaten ook het risico lopen om te worden achtergelaten op het World Water Forum.

Opnieuw zullen gemarginaliseerde en achtergestelde groepen - die het meest te lijden hebben onder het gebrek aan water en sanitaire voorzieningen - geen plaats krijgen aan tafel, ondanks het feit dat ze een schat aan kennis hebben over hoe ze hun eigen problemen het beste kunnen aanpakken. Ze worden buitengesloten door de reiskosten, de moeilijkheden om een visum te krijgen of door het simpele feit dat ze niet zijn uitgenodigd.

Sandra van Soelen Projects Lead Simavi
'Hoe valt er verantwoording af te leggen als de mensen om wie het gaat niet aan tafel zitten?'

Dit is des te pijnlijker omdat een belangrijk doel van het Wereld Water Forum verantwoording afleggen is. De Nederlandse Watergezant, Meike van Ginneken, zal zich als hoofd van de Nederlandse delegatie expliciet richten op het opvolgen van de afspraken die gemaakt zijn op de VN Waterconferentie in maart 2023.

Maar hoe valt er verantwoording af te leggen als de mensen om wie het gaat niet aan tafel zitten? Hoe kunnen de stemmen van de mensen zonder toegang tot water dan gehoord worden op het World Water Forum?

Leaving no one behind

‘Leaving no one behind’ is een belofte om armoede, ongelijkheid en discriminatie aan te pakken door prioriteit te geven aan het recht op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde leden van de samenleving.

Dit houdt in dat moet worden erkend dat gemarginaliseerde gemeenschappen belangrijke spelers zijn als het gaat water en sanitaire voorzieningen, en geen 'begunstigden'. Het betekent ook het versterken van verantwoordingsmechanismen en het ondersteunen van de betrokkenheid van gemeenschappen bij het beheer van water- en sanitatiediensten.

En het begint als eerste met ‘hearing the unheard’.

Sandra van Soelen, Projects Lead Simavi


Dit artikel is ook gepubliceerd op Vice Versa Online


Ja, ik doneer voor haar recht op water

En investeer daarmee in gezonde gemeenschappen.
Van elke euro die we ontvangen, gaat 85% naar ons werk voor meisjes en vrouwen.