Stichting NFICH

Stichting NFICH (Netherlands Foundation for International Child Health) heeft ten doel, de gezondheid van het kind in de derde wereld en daarnaast van het derde wereld kind in Nederland te bevorderen. Door kennis, onderzoek en onderwijs over het voorkomen en behandelen van (sub)tropische ziekten bij kinderen. En het bevorderen en bundelen van kennis, onderzoek  en onderwijs over de epidemiologische, preventieve en (psycho) sociale aspecten van de gezondheidszorg voor kinderen in de derde wereld en derde wereld kinderen in Nederland.

Voor de uitvoering van ons beleid zijn wij een samenwerking aangegaan met de stichting Simavi. Al onze beleidsplannen en de uitvoering daarvan vormen een integraal onderdeel van de activiteiten van Simavi. Met name de preventieve projecten op het gebied van oogziekten zoals Trachoma worden uitgevoerd onder auspiciën van de stichting NFICH. Zie verder op onze site www.simavi.nl.

Bestuur en beloning

Het bestuur van de stichting NFICH wordt gevormd door het bestuur van de stichting Simavi. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging uit hoofde van het bestuurdersschap van stichting NFICH. Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen wij naar onze site www.simavi.nl.

Verantwoording van activiteiten, baten, lasten en resultaten

Het verslag en verantwoording over de activiteiten van de stichting NFICH, alsmede de financiële verantwoording van baten en lasten vormen integraal onderdeel van het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting Simavi. Bekijk hier de jaarverslagen.

Stichting NFICH is gevestigd aan de Naritaweg 135, 1043 BS in Amsterdam. Telefoonnummer: 088 313 15 00. Stichting NFICH is geregistreerd onder RSIN nummer 8034.81.172.

Ongesteld = ongelijk. Zet nu je handtekening.

Teken de petitie