Partners: samenwerken

We zorgen voor maximale impact van ons werk door samen te werken met een groot aantal organisaties, netwerken, instituten en andere partners. Zonder onze partners zouden we onze missie simpelweg niet kunnen bereiken.

Wij kunnen meisjes en vrouwen die bepaalde basisvoorzieningen niet hebben het beste bereiken door samen te werken met lokale organisaties. We delen expertise en zorgen voor een sterkere lobby en beleidsbeïnvloeding doordat we in netwerken zitten over thema’s waar wij om geven. Door met universiteiten en onderzoeksinstituten samen te werken, kunnen we objectief blijven en onze projecten beter evalueren.

We zouden onze projecten niet kunnen ontwikkelen zonder financiering van onze donors en sponsors. Bedrijven steunen ons ook door technische oplossingen, producten en diensten te leveren, waardoor meer vrouwen toegang krijgen tot basisrechten en -voorzieningen. Deze samenwerkingen zorgen voor een zo groot mogelijke impact van ons werk.

Onze manier van samenwerken

Word een partner van Simavi

Steun onze missie om te investeren in krachtige vrouwen voor gezonde samenlevingen

Steun onze missie om te investeren in krachtige vrouwen voor gezonde samenlevingen

Word partner