Missie

Powerful women, healthy societies. Omdat we geloven dat als we vrouwen in hun kracht zetten, de hele gemeenschap daar beter van wordt. Daarom moedigen we vrouwen en meisjes aan om hun recht op gelijkheid en basisvoorzieningen op te eisen. Krachtige vrouwen en meisjes verbeteren niet alleen hun eigen situatie, maar ook die van de mensen om hen heen.

Simavi werkt al bijna een eeuw aan een gezonde en gelijkwaardige wereld in regio’s waar dit verre van zelfsprekend is. Tegenwoordig hebben we partners in 10 Afrikaanse en Aziatische landen.

Powerful women, healthy societies

Ontwikkelingen als COVID-19 en klimaatverandering hebben grotere gevolgen voor vrouwen en hebben ook invloed op gendergelijkheid en vrouwenrechten. Daarom is het belangrijk om nu in vrouwen en meisjes te investeren.

Veel verschillende factoren bepalen je status en mogelijkheid om mensenrechten na te streven. Je gender bijvoorbeeld, maar ook je ras, klasse, religie, leeftijd, mate van gezondheid, seksuele voorkeur en identiteit. Omdat al deze aspecten samen bijdragen aan ons dagelijks leven bekijken we ze als geheel.

Simavi: Powerful women, healthy societies.
Oeganda WASH First
Atuhura Brenda Oeganda

Werk samen met ons aan een basis voor meisjes en vrouwen.

Doneer