Lid Raad van Toezicht, met een financieel profiel

Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent, kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en zo de armoedespiraal doorbreken. Daarom investeren wij in de basisomstandigheden voor een gezond bestaan voor kwetsbare mensen – vooral vrouwen en meisjes – in arme en minder welvarende landen.

Wij ondersteunen hen om hun dagelijkse hygiëne te verbeteren en gebruik te maken van duurzame voorzieningen voor veilig drinkwater en goede sanitatie. En om weloverwogen beslissingen te nemen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Zo kunnen zij hun eigen keuzes maken, uit vrije wil, zonder discriminatie of geweld.

Onze aanpak

Simavi werkt samen met circa 70 lokale partners en andere maatschappelijke organisaties om de gezondheid van kwetsbare groepen in 9 landen in Afrika en Azië te verbeteren. Wij willen een duurzame en structurele (gedrags)verandering tot stand brengen en wij geloven dat dit alleen kan wanneer we samenwerken met lokale gemeenschappen, de private sector, kennisinstellingen en overheden. Wij concentreren ons daarbij op 2 thema’s: Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) en Water, Sanitation and Hygiene (WASH).

Onze organisatie

Simavi is een ambitieuze, groeiende ontwikkelingsorganisatie met een hoofdkantoor in Amsterdam en met lokale vertegenwoordiging in de meeste landen waar we werken. De organisatie kenmerkt zich door een agile, niet hiërarchische organisatie, waarin wordt samengewerkt in teams van diverse specialisten. Simavi heeft een open, innoverende en dynamische bedrijfscultuur. Onze directeur/bestuurder Ariette Brouwer geeft sturing aan de organisatie van circa 50 medewerkers in Amsterdam. Mocht u meer willen weten over onze organisatie, bezoek dan www.simavi.nl.

Simavi is op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht, met een financieel profiel

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, treedt op als werkgever en adviseert het bestuur. De huidige Raad bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter, met een diverse achtergrond. De samenstelling is zodanig dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de visie, missie, strategie en doelen van de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen, en haar toezicht- en adviesfunctie adequaat te kunnen uitvoeren. De Raad vergadert doorgaans vier- tot vijfmaal per jaar. Daarnaast kan aanwezigheid gewenst zijn bij interne en/of externe bijeenkomsten. De raad evalueert zichzelf ieder jaar om de gewenste effectiviteit en teamdynamiek continue te verbeteren.

Profiel Lid Raad van Toezicht tevens lid Auditcommissie

Per juli 2019 is de Raad van Toezicht  op zoek naar een nieuw lid, met ruime ervaring als toezichthouder en affiniteit met internationale ontwikkelingssamenwerking en onze thema’s. Daarnaast vragen wij specifieke kennis en kunde voor het uitoefenen van het financiële toezicht, bij voorkeur bij NGO’s.

De voorkeur gaat uit naar een energieke teamplayer, met een betrokken, deskundige en gezond kritische houding en een breed en relevant netwerk. Daarnaast zoeken wij naar een professional met de volgende kenmerken:

 Affiniteit met de doelstelling van Simavi en de aandachtsgebieden WASH en SRHR;

  • Ervaring als toezichthouder en lid van een Auditcommissie, bij voorkeur in de non-profit sector;
  • Een achtergrond als RA of soortgelijk opleidings- of ervaringsniveau met kennis van financieel management, verslaggeving en kennis van en ervaring met (het toezicht op) IT/ICT/databeheer;
  • Ervaring met en inzicht in professionele organisaties, meer in het bijzonder in ondernemende bedrijfsvoering;
  • Maatschappelijke betrokkenheid, met relevante netwerken voor Simavi.

Termijn en vergoeding

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Het lidmaatschap is onbezoldigd.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid CV, kunt u tot 1 april 2019 uploaden via de volgende link: http://simavi.onlinevacatures.nl/vacancy/details/124604.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Start the conversation

Share this article